[ARRAY PROBLEM] Giải ngố vấn đề mảng đối tượng, import library Kotlin

Chào mọi người ! Hiện mình đang làm project về vấn đề quản lí nhân viên , trước mắt thì chỉ cần đọc danh sách nhân viên từ file .CSV vào thôi, nhưng trong quá trình làm thì mình có vài vấn đề sau:

  1. Làm sao để khai báo mảng String hoặc đối tượng trong Kotlin một cách đúng đắng // cụ thể String[] a = new String[100] thì convert sang Kotlin như thế nào?
  2. Khi lấy nhân viên từ file CSV vào thì sẽ ở dạng chuỗi ngăn cách dấu phẩy “,” , liệu có cách nào tách chuỗi thành mảng như method .split() bên java không?
  3. Trong qua trình học tập java thì mình hay import library .JAR từ thầy Robert Sedgewick để cho thuận tiện tính toán. liệu mình có thể import cái lib Java đó vào project để chạy kotlin không?
    Mong mọi người chỉ giáo! mình xin cảm ơn ạ!

cũng có split như java vậy ?
val s = “Hello, world!”
val a = s.split(",")
println("${a}")

còn import .jar cũng ngon luôn vì Kotlin build trên Java mà, bạn dùng IDE nào thế ?

mình xài eclipse bạn, bây h lú ra thêm vấn đề nữa là khi gọi lớp bên main thì bên java = new cái j đó, còn bên này new hay bằng đều k nhận @@

Kotlin không có new, bạn gọi trực tiếp bằng constructor như : val a = A()
Kotlin thì coi bộ intellij sẽ hỗ trợ tốt hơn là eclipse đó :smiley:

1 Like

vâng cảm ơn bạn ạ, trường mình mới dạy cách đây 2 tuần. tài liệu khan hiếm quá nên ngáo quá =="