Dự án opensource web framework trên Kotlin/Natve

Chào mọi người mình đang xây dựng một framework cho Kotlin/Native (tại sao? JVM không có AOT, GraalVM hay nhưng cũng mới như KN, Go thì lúc code không show off skill được :expressionless: ) nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm với mảng này cũng như không có nhiều thời gian. Trong trường hợp ai muốn làm cùng mình, maintainer/contributor có thể vào https://github.com/KwangIO/kwang đây fork and commit :slight_smile: . Mục đích của dự án là đè Go(ogle) :sunglasses: xây dựng ecosystem cho KN

1 Like

chào bạn, nghe qua dự án có vẻ thú vị, mình muốn biết thêm nhiều chi tiết hơn, tụi mình có thể thảo luận qua chat https://gitter.im/vnkotlin được ko ? để các bạn khác cũng có thể tham gia cùng

cảm ơn

Cảm ơn anh kevin đã quan tâm. Group gitter có vẻ nhỏ + inactive, nên nếu ai hứng thú có thể mở thẳng issue/PR trên github.

1 Like