Ktor vs Kotless?

Chào mọi người, đây là 2 thư viện đang được cùng 1 tổ chức phát triển đó là Jetbrains

  1. Ktor: https://ktor.io/
  2. Kotless: https://github.com/JetBrains/kotless

Hiện tại sau khi research mình có vài thắc mắc là 1 framework được coi là server framework thì sẽ khác nhau như thế nào với Serverless Framework ?

  1. Mục tiêu của e chỉ là viết API vậy thì đâu là cái tốt nhất server framework hay serverless Framework ?
  2. Những ưu và nhược của 2 loại framework này là như thế nào ạ ?

Cảm ơn mọi người.

1 Like