[Network] Container vs VM

Hello mn, cho e hỏi 1 chút về vấn đề trong ảnh em đã khoanh đỏ ạ, e đang tìm hiểu về Docker .
Em đọc nhưng không hình dung được

  1. Cái Service Discovery và Load Balancing nó chạy outside thì e ko rõ là nó chạy/ xử lý như thế nào ???
  2. Tại sao cái VM lại ko thể scale vụ networking lên cao như Container ạ ??

Nguồn: http://dockerlabs.collabnix.com/beginners/difference-vmnetwork-docker-networking.html

hi em,

một VM tương đương một physical server, một container có thể hiểu như một service dù ko chính xác lắm.

vậy một microservice được bật lên rồi map qua port nào đó của localhost và Service Discovery & Load balancing sẽ trỏ tới đó thôi , còn với VM, một VM bật lên trên một ip khác , trên đó chạy nguyên cái os + microservice nên cái Service Discovery & Load balancing phải cài ở ngoài rồi

scale thì dễ hiểu hơn do chi phí start một container nhỏ hơn nhiều so với VM

Anh xài kết hợp cả 02 cái trên, VM cho một môi trường nào đó như SIT/UAT trong đó sẽ có nhiều containers

1 Like

Thanks a rất nhiều ạ

scale được mà hơi tốn á em. ví dụ máy laptop mà mình start vài con VM là mệt còn container thì vẫn được. network thì VM ở mức ip address còn container có thể ở mức port

1 Like